Eerst voeren wij altijd een vrijblijvend gesprek met wensen, idee├źn, mogelijkheden en vragen. Daarna volgt een offerte met uit te voeren werkzaamheden.


Van eerste schets tot opgeleverd gebouw, dat proces bestaat uit de volgende fases:
Bouwvoorbereidingsfase:

Door de complexiteit van het bouwproces en steeds strengere overheidsregels is het gebruikelijk om externe specialisten in te schakelen. Dit wordt vooral gedaan voor constructieberekening en voor energieprestatieberekeningen.


Contractfase:Uitvoeringsfase:Men kan opdracht verlenen voor het gehele proces of opdracht verlenen per fase of per deelopdracht uit de fase. Dit hangt af van wat u uitgevoerd wil hebben en wat we met elkaar overeenkomen.


Na elke fase van het ontwerp krijgt u een set tekeningen en aan het einde van het project ontvangt u alle tekeningen op een CD.